หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลสามง่าม
 
นายมนัส ธนกุลวิโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม
โทร 056-691234 หรือ
สายตรง 081-5329248
 
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
(พจ00253.5/4728)(ลง 7 ธันวาคม 25 โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงิดอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น(พจ00253.5/4728)(ลง 7 ธันวาคม 2565) [ เอกสาร1 ]  [ 8 ธ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.2/ว 348 ลว. 8 ธ.ค. 65 ประชาสัมพันธ์ “การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง และการกำหนดวิชาที่สอนที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพคร  [ 8 ธ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว13915 ลว.7ธ.ค.65 แจ้งยกเลิกรหัสสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองพยอม สังกัด เทศบาลตำบลหนองพยอม (พจ 0023.3/ว13915 ลว.7ธ.ค.65)  [ 8 ธ.ค. 2565 ]   
(พจ0023.5/ว4729 ลว 7 ธ.ค.65) การป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พจ0023.5/ว4729 ลว 7 ธ.ค.65)  [ 7 ธ.ค. 2565 ]   
พจ0023.3/ว4737 ลว.7 ธ.ค. 65 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (พจ0023.3/ว4737 ลว.7 ธ.ค. 65)  [ 7 ธ.ค. 2565 ]   
พจ0023.3/ว4730 ลว.7ธ.ค.65 ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ0023.3/ว4730 ลว.7ธ.ค.65) [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ] [ เอกสาร4 ]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 13903ลว 7 ธ.ค.65 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คนตาบอด  [ 7 ธ.ค. 2565 ]   
(พจ0023.5/13892 ลว7 ธ.ค.65) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว(พจ0023.5/13892 ลว7 ธ.ค.65)  [ 7 ธ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 4705 ลว 6 ธ.ค.65 ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง (พจ 0023.3/ว 4705 ลว 6 ธ.ค.65)  [ 6 ธ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 4703 ลว 6 ธ.ค.65 เชิญประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (พจ 0023.3/ว 4703 ลว 6 ธ.ค.65)  [ 6 ธ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.2/ว 4670 ลว. 1 ธันวาคม 2 แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 11/2565  [ 2 ธ.ค. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 4690 ลว 2 ธ.ค.65 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567 แบบบูรณาการ (พจ 0023.3/ว 4890 ลว 2 ธ.ค.65)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 4689 ลว 2 ธ.ค.65 มอบหมายอำนาจหน้าที่เพิ่มเติม (พจ 0023.3/ว 4689 ลว 2 ธ.ค.65)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 4688 ลว 2 ธ.ค.65 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (พจ 0023.3/ว 4688 ลว 2 ธ.ค.65)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]  
พจ 0023.4/ว 4862 ลว 2 ธ.ค. 65 การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง  [ 2 ธ.ค. 2565 ]  
พจ 0023.4/ว 4683 ลว 2 ธ.ค. 65 การทำกิจการนอกเขตเทศบาล  [ 2 ธ.ค. 2565 ]  
(พจ0023.5/13743 ลว1ธ.ค.65) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(พจ0023.5/13743 ลว1ธ.ค.65)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,141
   
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140 โทรศัพท์ : 056-691234 โทรสาร : 056-691234
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสามง่าม
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,565,956 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10