หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม
นายมนัส ธนกุลวิโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามง่าม
ศาสนสถานที่สำคัญในชุมชนสามง่าม
ท่องเที่ยวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลสามง่าม
1
2
3
4
5
 
นายมนัส ธนกุลวิโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม
โทร 056-691234 หรือ
สายตรง 081-5329248
 
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดพิจิตร ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ได้ที่ 056-691-234 ค่ะ
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลสามง่าม
 
เทศบาลตำบลสามง่าม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
   
โทร 1567
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
  กิจการสภา
  วีดิทัศน์
   
 
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
 
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 75 
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหล [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 73 
 
   
 
  ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
     
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศ 3 ประจกปีงบประมาณ 2563 [ 27 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 103 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 136 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศ 1 ประจปีงบประมาณ 2563 [ 23 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 109 
 
   
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
     
 


จ้างซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อฮอนด้า GX160 หมายเลขครุภัณฑ์ 055-48-004 โดยวิธี [ 18 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก-ยางใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2564 ]

 
   
 
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
 


ทต.บางไผ่ จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำภายนอก หมู่ที่ 5 ตำบลบางไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2564 ]อบต.ฆะมัง ซื้อนมยูเอชทีชนิดกล่องรสจืด จำนวน 2,255 กล่อง ให้ ศพด.ฆะมัง เดือนตุลาคมและพฤศจิก [ 20 ต.ค. 2564 ]อบต.ฆะมัง ซื้อนมยูเอชที ชนิดกล่องรสจืด จำนวน 3,731 กล่อง ให้ รร.บ้านสวนแตงและ รร.วัดฆะมัง [ 20 ต.ค. 2564 ]อบต.ท่านั่ง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่งและนายกองค์กา [ 20 ต.ค. 2564 ]ทต.กำแพงดิน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตั้งแต่หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพงดิน(ใหม่)ถ [ 20 ต.ค. 2564 ]ทต.เนินมะกอก จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ครุภัณฑ์เลขที่ 420-62-0035 สำนักปลัด (งานป้ [ 20 ต.ค. 2564 ]ทต.สำนักขุนเณร จ้างออกแบบปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสำนักขุนเณร ตำบลสำน [ 20 ต.ค. 2564 ]ทม.ตะพานหิน จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2564 ]อบต.วังโมกข์ จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง [ 19 ต.ค. 2564 ]อบต.งิ้วราย ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด.โรงเรียนวัดต้นชุมแสง ดังนี้ นมยูเอชที รสจืด 200 ม [ 19 ต.ค. 2564 ]อบต.ท่าหลวง จ้างเหมาทำป้ายปิดประกาศ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และน [ 19 ต.ค. 2564 ]อบต.ท่าหลวง จ้างเหมาทำป้ายปิดประกาศ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และน [ 19 ต.ค. 2564 ]อบต.ทุ่งโพธิ์ จ้างเหมาจัดทำป้ายติดประกาศและป้ายนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ทุ่งโพธิ์และนายก [ 19 ต.ค. 2564 ]อบต.วังหว้า จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ(สำนักปลัด) รถตู้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๒ หมายเลขทะเบียน [ 19 ต.ค. 2564 ]ทม.ตะพานหิน ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2564 ]ทม.พิจิตร จ้างเหมากำจัดปลวกและแมลง จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52004/1 ลงวันที่ [ 19 ต.ค. 2564 ]ทม.พิจิตร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ เบอร์ 4 หมายเลขครุภัณฑ์ ป.006-36-0004 หมายเลขทะเบ [ 19 ต.ค. 2564 ]ทม.พิจิตร ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52001 [ 19 ต.ค. 2564 ]ทม.พิจิตร ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ผ้าม่าน) จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52001 [ 19 ต.ค. 2564 ]อบต.ไผ่ขวาง จ้างเหมาซ่อม / เปลี่ยนอะไหล่ เครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2564 ]

 
   
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2451 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รายชุมชน และการเพิ่ม/ลดชุมชนในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย Thai QM 2021 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว2326  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2453  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว142  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2449  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2448  [ 20 ต.ค. 2564 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2447  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ กสว. มท 0820.2/ว2430 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
กำหนดจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกาาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สถ. สำหรับ อปท. ที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2442  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2411 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2370  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18411-18486 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว2433  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มท 0818.3/ว2431  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเรื่องดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว2429 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2432  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างแบบฟอร์ม]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2410  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2406  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และรายงานผลการวิเคราะห์ของรายการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2409 [เอกสารแนบ]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18000 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18075-18150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กศ. มท 0816.4/ว2397  [ 19 ต.ค. 2564 ]
   
   
 
(พจ0023.5/ว 697 ลว 20 ต.ค.64) แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม งวดที่ 4 2564 (พจ0023.5/ว 697 ลว 20 ต.ค.64)  [ 20 ต.ค. 2564 ]    
(พจ0023.5/ว 697 ลว 20 ต.ค.64) แจ้งการบังคับใช้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฎิบัติ(พจ0023.5/ว 697 ลว 20 ต.ค.64)  [ 20 ต.ค. 2564 ]    
(พจ0023.5/ว4148 ลว 19 ต.ค.64) แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท.เดือนกันยายน 2564(พจ0023.5/ว4148 ลว 19 ต.ค.64)  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 4159 ลว 19 ต.ค.64 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 4159 ลว 19 ต.ค.64) [ แนบ1 ]  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 4158 ลว 19 ต.ค.64 แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด (พจ 0023.3/ว 4158 ลว 19 ต.ค.64) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
พจ 0023.2/ว4157 ลว 19 ต.ค. 64 การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการไปแล้ว  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
พจ 0023.4/ว 4151 ลว 19 ต.ค.64 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
พจ0023.2/ 670 ลว 19 ต.ค. 64 การแจ้งกำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พจ0023.2/670 ลว 19 ต.ค. 64  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
พจ 0023.2/ว4150 ลว 19 ต.ค. 64 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 4149 ลว 19 ต.ค.64 กฏกระทรวงการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 4149 ลว 19 ต.ค.64) [ แนบ1 ]  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
พจ 0023.5/11789 ลว 19 ต.ค. 64 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.5/11789 ลว 19 ต.ค. 64)  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
พจ 0023.5/11789 ลว 19 ต.ค. 64 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.5/11789 ลว 19 ต.ค. 64)  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 4147 ลว 19 ต.ค.64 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (พจ 0023.3/ว 4147 ลว 19 ต.ค.64)  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
พจ0023.2/ว4137 ลว 19 ต.ค. 64 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนกาสังเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกาสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 1  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 4139 ลว 19 ต.ค.64 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (พจ 0023.3/ว 4139 ลว 19 ต.ค.64)  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 4135 ลว 19 ต.ค.64 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (พจ 0023.3/ว 4135 ลว 19 ต.ค.64)  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 4134 ลว 19 ต.ค.64 ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (พจ 0023.3/ว 4134 ลว 19 ต.ค.64)  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
พจ0023.2/ว4122 ลว 18 ต.ค. 64 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พจ0023.2/ว4122 ลว 18 ต.ค. 64  [ 18 ต.ค. 2564 ]  
(พจ0023.5/ 11628 ลว 15 ต.ค.64) การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองคการบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เดือนสิงหาคม ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(พจ0023.5/ 11628 ลว 15 ต.ค.64)  [ 15 ต.ค. 2564 ]  
(พจ0023.5/ว 4102 ลว 15 ต.ค.64) การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.2542 งวด 8 2564(พจ0023.5/ว 4102 ลว 15 ต.ค.64)  [ 15 ต.ค. 2564 ]  
   
   
 
ทต.เนินมะกอก สถานการณ์ Covid-19 ตำบลเนินมะกอก ประจำวัน จันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.สามง่าม ประชาสัมพันธ์ ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม แ [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หอไกร ประกาศยกเลิกประกาศราคากลาง [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่านั่ง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่4 ประจำปี 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.เนินมะกอก ประชุมเกษตรกรผู้ใช้น้ำในตำบลเนินมะกอก [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่านั่ง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่านั่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่งเรื่อง การจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบ [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ดงกลาง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ดงกลาง ประกาศ อบต.ดงกลาง เรื่องการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงกลาง ในสถานการณ์การแพร่ระบ [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.กำแพงดิน ประกาศงดเก็บค่าวางของขายตลาดสด(เพิ่มเติม) [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ฆะมัง ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมังและชื่อผ [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ฆะมัง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมังและบัญช [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.เนินมะกอก #สถานการณ์ Covid-19 ตำบลเนินมะกอก ประจำวัน อาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม 2564 [ 24 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.เนินมะกอก #สถานการณ์ Covid-19 ตำบลเนินมะกอก ประจำวัน เสาร์ ที่ 23 ตุลาคม 2564 [ 23 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.โพธิ์ไทรงาม ประกาศผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม และนา [ 23 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
   
 
  กระดานสนทนา
     
 
สอบถามการโอนย้าย (16 ส.ค. 2564)    อ่าน 133  ตอบ 2  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 50  ตอบ 0  
ขออนุญาตบ้านริมน้ำ (12 มิ.ย. 2563)    อ่าน 135  ตอบ 1  
 
   
 
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
OTOP

ผลิตภัณฑ์

สามสหายกระยาสารท

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
TRAVEL

สถานที่สำคัญ
 
 
         
Service
  คู่มือประชาชน
ทต.สามง่าม
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
คำแนะนำภาษี
 
ภาษีทุกประเภทจะคืนสู่ประชาชน ด้วยโครงการ พัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต่อไป
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
         
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  คุณต้องการให้เทศบาล พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-5329248
นายมนัส ธนกุลวิโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140 โทรศัพท์ : 056-691234 โทรสาร : 056-691234
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสามง่าม
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,679,988 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทต.สามง่าม

facebook
ทต.สามง่าม
ทต.สามง่าม