หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลสามง่าม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลสามง่าม
 
นายมนัส ธนกุลวิโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม
โทร 056-691234 หรือ
สายตรง 081-5329248
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
ทต.สามง่าม
 
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
 
  โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลสามง่าม
 
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
ที่ปรึกษานายก
 
เลขานุการนายก
ประธานสภาเทศบาลตำบลสามง่าม
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
รองปลัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
กองคลัง
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานทะเบียนราษฎร
- งานรัฐพิธี
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทำงบประมาณ
- งานบริการข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาล
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานนิติการ
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เรื่อง
งบประมาณประจำปี
- งานนิติกรรมสัญญา
- งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
- งานชุมชนเมือง
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคง
- งานกิจการจราจร
   
 
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนารายได้
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานสถิติการคลัง
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองช่าง
 
กองสาธารณสุขฯ
 
กองการศึกษาฯ
- งานธุรการ
- งานก่อสร้างควบคุมอาหาร และผังเมือง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานควบคุม และตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย
- งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ
- งานควบคุม และตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย
   
   
 
- งานธุรการ
- งานรักษาความสะอาด
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานสัตว์แพทย์
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม
   
   
   
   
 
- งานธุรการ
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
- งานกิจการศาสนา
- งานพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา
   
   
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140 โทรศัพท์ : 056-691234 โทรสาร : 056-691234
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสามง่าม
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,359,791 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10